خدمات فنی و مهندسی


مشتریان ما :

صادرات به کشورهای ترکمنستان و افغانستان
تامین پروژه های شهرداری های مشهد ، نیشابور ، سبزوار
پروژه های آبرسانی به مسکن مهر
پروژه آب و خاک کشور
آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
سازمان پارک ها و فضای سبز شهر مشهد
جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی
آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
آب منطقه شهرستان نیشابور
آب منطقه ای استان گلستان و پروژه های ملی پتروشیمی و عمرانی کشور

آزمایشگاه :

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت لوله گستر شرق ، با هدف ایجاد مرکز تخصصی جهت ارائه خدمات آزمون روی لوله های مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی تشکیل شده است . این آزمایشگاه با تلاش در پویایی و حفظ و بهبود اثربخشی فعالیت ها ، بهبود مستمر و کسب رضایتمندی مشتری ، خدمات خود را مطابق با استاندارد بین المللی اراءه می نماید.