شرکت لوله گستر شرق

پیشرفت جوامع بشری و دستیابی به فنون گوناگون تکنولوژی منوط به صنعتی شدن ‍‍‍. شناخت و استفاده از علوم و فنون جدید در صنعت بطور علمی و تخصصی میباشد.چرا که مشکل عمده جوامع در حال توسعه عدم بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده، استفاده از سیستمهای کارگاهی و غیر اصولی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت میباشد که منجر به رکود صنعتی و عدم آگاهی از علوم و فنون جدید و انتخاب صحیح است. شرکت شرکت لوله گستر شرق با تلاش و بهره گیری از دانش روز دنیا موفق به کسب گواهینامه های ISO9001/2015 مدیریت کیفیت و ISO10004/2012 رضایتمندی مشتری در سال ۹۶ گردیده است.

لوله گستر شرق علاوه بر دارا بودن استاندارد ملی ، دارای تاییدیه از سازمان جهاد کشاورزی و دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت تخصصی مجهز به دستگاه های آزمون مدرن مطابق استانداردهای بین المللی می باشد.